Kristina Munklinde

Fridhemsgatan 29A, 3tr.
112 40 Stockholm
tel: 08 - 650 34 66
Ateljé: Enkehuset
Norrtullsgatan 45
tel: 073 56 780 36
De små under hot

De små under hot

linosnitt

etsningar

resan till Kunming

akvareller

objekt

annat

c v