akvareller , collage50 x 45 cm Sländelek
14 x 12 cm

Ginkoblad 1-4

14 x 12 cm


14 x 12 cm


14 x 12 cm


12 x 15 cm

Fragment 1-3
12 x 15 cm


12 x 15 cm


Illustrationer till Lilla havsboken


25 x 25 cm

Trekantsmask

25 x 25 cm

Mareld

25 x 25 cm

Bläckfisk

25 x 50 cm

Mossdjur

tillbaka