etsningar55 x 50 cm

I vårens tid

34 x 42 cm

Lek över dunkla vatten

28 x 40 cm

Möte med havsborstmask I

42 x 34 cm

Med havsströmmen

40 x 35 cm

I djupa vatten

49 x 55 cm

Spela min lind

33 x 39 cm

Sorgmantel

tillbaka