linosnitt


52 x 64 cm

Grottfolket IV

48 x 69 cm

Grottfolket VIII

50 x 66 cm

Grottfolket V

52 x 67 cm

Grottfolket VI

36 x 58 cm

I stenskogen I

43 x 57 cm

I stenskogen II

56 x 41 cm I stenskogen III
tillbaka